Корзина

Ядро, граната, копье и диски для толкания (метания)